Educòmetre

Una societat canviant i complexe demana revisar la manera com ens relacionem i com eduquem. En un context més previsible, les generacions anteriors educaven seguint pautes molt assentades i afrontant les dificultats a mesura que es presentaven.

Avui, la consideració dels drets dels infants i el desenvolupament econòmic i tecnològic fan trontollar les certeses del passat. Així, arrossegats per una certa  atmosfera de desorientació, de vegades creiem equivocadament que tot ha canviat. Però l’educació dels infants i adolescents continua essent condició indispensable per al bon desenvolupament d’una societat.

Ja no valen les rutines d’èpoques anteriors, sinó que cal educar a partir d’un desenvolupament conscient i global de les necessitats dels menors: el seu procés maduratiu per aprendre a conviure, el temps d’aprenentatge necessari per interioritzar unes pautes que els facin autònoms a l’hora de prendre decisions amb maduresa per tal de saber qui són, què s’ha de fer per tenir cura de les necessitats pròpies i dels que ens envolten. Aquestes fitxes són el fruit de la feina que ha portat a terme un grup de pares, mares i professionals de l’educació del municipi de Torelló i pretén ser un recurs educatiu que demana la implicació de tothom.

Lleguir més

QUÈ ÉS L’EDUCÒMETRE
És una guia educativa per a l’aprenentatge d’hàbits i responsabilitats familiars.

A QUI VA DESTINAT I QUINA FINALITAT TÉ
L’Educòmetre és un material destinat a les famílies amb fills de 0 a 16 anys i a tots els agents educatius. La seva finalitat és contribuir a la tasca educativa.

COM ÉS L’EDUCÒMETRE
Està  format per un conjunt de 90 fitxes repartides en cinc franges d’edats: de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 9 anys, de 9 a 12 anys, i de més de 12. A cada franja d’edat li corresponen 18 fitxes. Al seu torn, aquestes 18 fitxes es divideixen en tres tipologies diferents d’hàbits i responsabilitats: 6 de referents a l’autonomia funcional (amb el títol de color blau), 6 a l’autonomia per a la salut ( amb el títol de color verd) i 6 a l’autonomia per a la socialització (amb el títol de color vermell). A la cara de cada fitxa hi ha la franja d’edat a la qual va destinada, el títol de l’hàbit que s’hi tracta i una il·lustració. Al dors hi trobareu informació i orientacions complementàries.

DIFERENTS USOS
L’Educòmetre és, fonamentalment, una guia que forneix a les famílies pautes i orientacions per educar de manera satisfactòria els infants i adolescents, Però l’Educòmetre no ha de ser una guia secreta reservada, només, als adults. seria molt interessant que, d’acord amb l’edat, en el seu ús també participin els fills o les filles, sigui mirant-ne la il·lustració, sigui comentant-ne el contingut. També, per exemple, podeu desmuntar el cargol, treure’n les fitxes que cregueu necessàries i situar-les en llocs estratègics de casa perquè cridin l’atenció del fill o la filla sobre l’hàbit o la responsabilitat que ha d’adquirir; i a mesura que els hàbits o les responsabilitats són assimilats, podeu anar retornant les fitxes al cargol amb l’objectiu final d’aconseguir deixar-lo altre cop ple.

Les fitxes

Mostres

Posar la bata al seu lloc
Posar la bata al seu lloc - dors
Parar taula
Parar taula - dors
Vestir-se sol
Vestir-se sol - dors
Preparar la bossa
Preparar la bossa - dors
Equilibri d'ús
Equilibri d'ús - dors

On es pot comprar

Podeu compar la guia a la web de www.didactics.info o trucant al telèfon 697414724.