El valor de l’Esforç

Us presentem aquest nou recurs que és el quart treball que ha fet la Xarxa de debat educatiu i que està pensat per reforçar el valor de l’esforç. Ens va semblar important abordar aquest tema perquè amb l’esforç s’augmenta l’autoestima dels infants i joves, i això ajuda a ser capaç de resoldre problemes, dificultats i a créixer com a persona.

El recurs consta de tres parts: a la primera, es defineixen els conceptes, a la segona, a tall de decàleg, es donen pautes a l’entorn del valor de l’esforç i, finalment, la tercera, és un recull de vídeos, articles, llibres, contes i jocs que ens poden ajudar a entendre i treballar aquest valor en els diferents àmbits educatius: a casa, a l’escola i al lleure.