Comencen les preinscripcions a les llars d’infants

Les sol·licituds s’hauran de presentar a partir del 30 d’abril i fins a l’11 de maig

El període de preinscripció a les llars d’infants públiques s’inicia el dia 30 d’abril i romandrà obert fins a l’11 de maig d’enguany. Per admetre la inscripció  en una llar d’infants o escola bressol, la nena o el nen ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, cal presentar la documentació pertinent:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a). Si la persona sol·licitant és estrangera extracomunitària, s’ha de presentar (original i fotocòpia) la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si és estrangera comunitària, el document d’identitat del país d’origen.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona aporta.

Podeu consultar els criteris de prioritat en la pàgina de la Generalitat. Podeu descarregar el full de sol·licitud de preinscripció des de la mateixa pàgina de Gencat o directament del següent enllaç. També podeu consultar el calendari per fer el seguiment de les dates clau.