Pròxim objectiu: La participació de la família a l’escola

El grup de treball de la Xarxa de debat educatiu treballa en la direcció d’aconseguir augmentar, quantitativament i qualitativament, la vinculació dels pares amb l’escola dels seus fills

Diferents experts assenyalen que la implicació dels pares vers l’escola i l’àmbit educatiu fan millorar els resultats acadèmics dels infants. La reunió del grup de treball de la Xarxa de debat educatiu va servir per feinejar sobre el projecte de potenciar la participació de les famílies a les escoles. En aquesta direcció, s’estan valorant diferents iniciatives per enfortir els vincles entre escoles, famílies i municipi.

Tanmateix, aquests dies a Torelló s’estan portant a terme accions de les escoles al carrer, com les decoracions de nadal que engalanen places i carrers, fetes pels diferents centres educatius. D’altra banda, la reunió també va servir per treballar altres temes, com el pròxim programa d’Educa en Xarxa, que versarà sobre la conciliació familiar i laboral i tractarà temes com la reforma dels horaris de feina i escolars.

Les reunions del grup de treball de la Xarxa estan obertes a tothom i a suggeriments.