Tot a punt per a les preinscripcions escolars

Del 13 al 24 d’abril s’hauran de presentar totes les sol·licituds de preinscripció als centres o per internet

El Departament d’Ensenyament ha establert les dates de la preinscripció escolar, del 13 al 24 d’abril, al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

En tots els casos, és necessari presentar el formulari de sol·licitud acompanyat de la següent documentació:

-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

-Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

A més, les persones que hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que ho acredita.

En el calendari de la pàgina de la Generalitat es poden consultar les diferents dates rellevants del procés. Les matrícules hauran de realitzar-se del 21 al 27 de juny d’enguany, els alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO; del 25 al 29 de juny, els alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre); i del 5 al 7 de setembre els alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre.

Preinscripció curs 2018-2019