• Qui som

  La Xarxa de debat educatiu és una experiència que parteix d’un treball transversal i integral entorn de la reflexió i el debat educatiu del municipi i que pretén consensuar uns criteris bàsics i vàlids per a tota la comunitat educativa amb la finalitat de millorar l’educació dels nostres infants i joves.

  Què es pretén?

  • Fer emergir un discurs educatiu en el municipi
  • Detectar les necessitats dels agents educatius
  • Consensuar unes pautes educatives bàsiques i vàlides per a tots i totes
  • Donar a conèixer el treball realitzat
  • Aplicar els criteris consensuats
  • Millorar l’educació dels infants i joves
  • Implicació de les mares i pares en l’educació dels fills

   

  Qui hi participa?

  Els diferents sectors de la comunitat educativa: educadors, mestres, mares i pares, responsables d’entitats socioeducatives, responsables del servei de pediatria, tècnics municipals i altres.

  Com es fa?

  A través del treball d’un grup format per més d’una quarantena de persones que venen en representació de grups més amplis (centres escolars, les AMPA, entitats socials, culturals i esportives) dels diferents àmbits educatius que reflexionen i consensuen conjuntament uns criteris i pautes educatives a seguir.

  Quina metodologia?

  El grup base de reflexió i debat es reuneix un cop al mes. Els participants parteixen d’un guió establert per tal d’acotar l’àmbit de treball, s’estableix una dinàmica concreta en funció del temes a tractar i els acords es fan per consens. Cada representant de les entitats que ve a les trobades de la Xarxa informa al seu grup de referència i consensuen les propostes.

  Amb quins resultats?

  El treball que hem dut a terme fins ara ha estat profitós per a tots els implicats, tot seguit fem una síntesi dels aspectes remarcables:

  • S’han realitzat més de 70 trobades.
  • S’ha creat un bon clima de treball entre les persones que hi participen.
  • El projecte es consolida i la Xarxa ha esdevingut un referent educatiu en el municipi.
  • Ens hem donat a conèixer a través dels mitjans de comunicació locals.
  • Hem fet vàries presentacions de la xarxa, oberta a totes les famílies del poble en les que hi han assistit més de seixanta persones a cadascuna.
  • Hem editat un distintiu gràfic de la xarxa que ens identifica.
  • Hem editat unes fitxes amb unes pautes educatives bàsiques consensuades fruït de les trobades del grup treball. (Educòmetre)
  • Hem fet un concurs sobre el Respecte en el que hi han participat tots els infants de les escoles i també alguns joves.
  • Hem editat un DVD amb materials videogràfics per treballar el valor del Respecte. (DVD del Respecte)
  • Estem duent a terme un programa de Ràdio d’una hora de durada i que s’emet el primer dissabte i dimarts de cada mes. (Educa en Xarxa)
  • Hem editat uns “stop motion” sobre el tema de l’acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i joves. Els podeu trobar a www.xarxadebateducatiutorello.com.
  • Actualment estem treballant el tema del valor de l’esforç.
  • Estem dissenyant una pàgina web que ens ajudarà a visualitzar i difondre  tot el treball que hem anat fent fins ara.

   

  Com s’avalua?

  L’avaluació es fa un cop l’any, normalment s’aprofita la trobada del més de juny per passar uns qüestionaris i fer una roda de valoració conjunta amb els participants.